En bättre tisdag.

Total tysnad infinner sig i klassrummet när dagens lektion börjar. Alla har tagit ner sina skärmar och allas blickar är vända mot mig och den vita tavlan. Jag berättar för klassen vilket kursmål vi ska jobba med under dagens lektion och går igenom vad marknadskommunkation handlar om. Efter ungefär 30 minuters genomgång på tavlan ber jag alla läsa de två artiklarna som jag har hänvisat till som handlar om hur vi som konsumenter lockas till köp. Det är fortfarande tyst i klassrummet. OCh då menar jag verkligen knäpptyst. De tar upp sina datorer och när jag ger dom klartecken börjar de läsa. De läser så som ingen har läst förut. De är helt inne i artiklarna, de ler med jämna mellanrum. Uppgiften går ut på att resnonera kring köpprocessen, butikslayouter, marknadsföring utifrån den fyra p:na. De jobbar fokuserat hela lektionen, någa uttrycker att det är lite klurigt,ber om hjälp och fortsätter jobba. Det smattrar från datorernas tangentbord. Några gånger under de tre timmarna känner jag mig helt överflödig som lärare och coach. När klockan är 11.30 slutar lektionen, de flesta är färdiga med uppgiften och tackar för dagens lektion. Några uttrycker att de verkligen har lärt sig något nytt och att det var roligt. I dessa stunder finns det inget som är bättre än att vara lärare. Nästa vecka ska vi jobba med de sju dödsynderna.